Home > 공지사항 > 활동사진
 

   
  2016년 직업재활 교육

일시 : 3.4주 목요일  14시
장소 : 프로그램실
주제 : 직업의 필요성 ....


   


 
 
주소: 대구광역시 동구 해동로8길 41 (지저동 724-15) | e-mail: homeclover@hanmail.net
Tel : 053-983-8817 | Fax : 053-984-8818
Copyright ⓒ HomeClover All rights reserved. [홈제작관리] www.fivetop.co.kr