Home > 공지사항 > 활동사진
 

   
  활동 프로그램

여가활동 : 불로동 고분군
요리활동 : 곰장어 볶음

음 ~~~~ 맛난 냄새^^


   


 
 
주소: 대구광역시 동구 해동로8길 41 (지저동 724-15) | e-mail: homeclover@hanmail.net
Tel : 053-983-8817 | Fax : 053-984-8818
Copyright ⓒ HomeClover All rights reserved. [홈제작관리] www.fivetop.co.kr