Home > 공지사항 > 활동사진
 

   
  1분기 시설운영위원회 개최

일정  : 2016.3.29(화) 13:00~14:00
장소  : 매일봄봄
안건 : 2016년 1분기 사업보고 및 신규 운영위원 임명 건


   


 
 
주소: 대구광역시 동구 해동로8길 41 (지저동 724-15) | e-mail: homeclover@hanmail.net
Tel : 053-983-8817 | Fax : 053-984-8818
Copyright ⓒ HomeClover All rights reserved. [홈제작관리] www.fivetop.co.kr