Home > 공지사항 > 활동사진
 

   
  세잎클로버 가족 모임

세잎클로버에 입소 중인 선생님들과 사회활동을 하고 계신 선생님들의 모임을 가졌습니다.
오랜만에 한 자리에 모여 맛있는 음식을 나누며 즐거운 시간을 가졌습니다.
                                                                                  2011년 11월 25일 금요일 저녁


   


 
 
주소: 대구광역시 동구 해동로8길 41 (지저동 724-15) | e-mail: homeclover@hanmail.net
Tel : 053-983-8817 | Fax : 053-984-8818
Copyright ⓒ HomeClover All rights reserved. [홈제작관리] www.fivetop.co.kr