Home > 공지사항 > 활동사진
 

   
  정신건강의 날 행사 참여(4/5)

*2013년 정신건강의 날 행사
일시 : 2013. 04. 05 14시-16시
장소 : 2.28 기념공연
참가자 : 직원2명


   


 
 
주소: 대구광역시 동구 해동로8길 41 (지저동 724-15) | e-mail: homeclover@hanmail.net
Tel : 053-983-8817 | Fax : 053-984-8818
Copyright ⓒ HomeClover All rights reserved. [홈제작관리] www.fivetop.co.kr